Ακυρωτική Πολιτική

Για όλες τις κρατήσεις που καταβάλλονται το συνολικό ποσό εκ των προτέρων, εφαρμόζεται η ακόλουθη πολιτική.
Το 100% του συνολικού ποσού θα επιστραφεί αν η ακύρωση γίνει τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης.
Το 50% του συνολικού ποσού θα επιστραφεί αν η ακύρωση γίνει 21 έως 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης.
Ένα 25% του συνολικού ποσού θα επιστραφεί αν η ακύρωση γίνει μεταξύ 7 και 1 μέρας πριν από την ημέρα άφιξης.
Αν ακυρώσετε την ημερομηνία άφιξης ή δεν εμφανιστείτε, δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο